Kohti strategista työskentelyä – organisaatiouudistuksen tukeminen uusia toimintatapoja rakentamalla

Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhdessä ministeriön yksikössä strategiseen ajattelutapaan perustuvaa uudenlaista toimintatapa- ja keskustelukulttuuria organisaatiouudistuksen jälkeisessä tilanteessa, jossa sekä johtajalta että henkilöstöltä vaaditaan uusia taitoja. 

Hankkeessa käytettävät menetelmät ovat työyhteisöselvitys ja työyhteisötaitojen valmennus. Hanke on käytännössä viisivaiheinen: valmisteluvaihe, esimiehen ja henkilöstön haastattelut, analyysi- ja raportointivaihe, kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja tulosten arviointi.