Kehittäjävalmennus 2023

Työn muutos haastaa myös valtion työntekijöitä. Valtion omat työn tekemisen tavat ja paikat ovat voimakkaassa muutoksessa, mutta valtiolla myös luodaan edellytyksiä muun yhteiskunnan toiminnalle, myös tällä sektorilla. Epävarma, haavoittuva ja VUCA-aikamme kysyy muutoinkin entistä enemmän kykyä sekä yhteiseen ajatteluun ja työskentelyyn että niiden fasilitointiin niin virastojen sisällä kuin niiden ja muun yhteiskunnan välillä. Valmennuksen kokonaisuus korostaa nimenomaan näitä taitoja.

Hankkeen tavoitteena on kutsua joukkoa valtiohallinnon asiantuntijoita ja esihenkilöitä jatkuvan oppimisen, yhteisen ajattelun ja tulevaisuuden osaamisten teemojen ja taitojen äärelle ja luoda innostusta tutkia omissa organisaatioissaan ja verkostoissaan toimintaympäristömme ja organisaatioidemme muutosta ja muutostarpeita ja vaikuttaa halutunlaisen tulevaisuuden tekemiseen, mahdollisimman osallistavasti.

Menetelminä käytetään alustuksia, yhteistä työskentelyä, harjoittelua ja keskusteluja, omassa virastossa tehtävää kehittämistyötä, eOppivan verkkokursseja, pienryhmä- ja kummisparrausta. Lähi- ja Teams-toteutuksia, Howspace-alustalla tapahtuvaa työskentelyä, myös Miroa tullaan hyödyntämään ja tilanteen ja tarpeen mukaan myös muita alustoja.