Katse eteenpäin

Hankkeen teema on Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa mukana olevien ryhmien hyvinvointi paranee ja korkealaatuiselle sekä tulokselliselle toiminnalle saadaan jatkossakin parhaat mahdolliset edellytykset.

Menetelmänä käytetään työnohjausta, jossa erityisenä painopisteenä on konfliktinratkaisuun pyrkivä työskentely. Työnohjaajana toimii organisaation ulkopuolinen työnohjaaja. Tapaamiset järjestetään sopimuksen mukaan 1-3 viikon välein. Ryhmätyönohjauksen kesto on kaksi tuntia / tapaamiskerta. Yksilötyönohjauksen kesto on yksi tunti / tapaamiskerta.

Onnistuneen hankkeen avulla voimme myös lisätä työyhteisön valmiuksia käsitellä ja ratkaista työyhteisön toimintaan vaikuttavia haastavia tilanteita. Hankkeen kokemuksien avulla voidaan rakentaa yleinen toimintamalli haastaviin tilanteisiin.