Kaiku-kehittäjien jatkovalmennus

Jatkuva, alati kiihtyvä muutos ja kytkekytyneempi ympäristömme vaatii niin kehittäjiltä kuin esimiehiltä uusia taitoja. Vaikka Kaiku-kehittäjäkoulutuksessa käytetäänkin nykymuodossaan paljon erilaisia ryhmän yhteisen ajattelun välineitä, fasilitaatiota, sekä sivutaan kompleksisuusajattelua, tarve näiden taitojen syventämiseen on jatkuvaa.

Kyseessä on keskeiset työelämätaidot, joiden läsnäolo myös Kaiku-työssä on oleellista. Syventää kehittäjäkoulutusta, toisaalta tarjoaa sitä käymättömälle tilaisuuden niin oppia kuin verkostoituakin. Virastoissa siirrytään osallistamisesta jatkuvaan osallisuuteen, kehittäjien ja esimiesten rohkeus työskennellä ja ajatella toisin lisääntyy, dialogisuus kehittyy.