Johtamisen ja esimiestyön sekä organisaatiokultturin kehittäminen

Hankkeen avulla saavutamme vielä yhtenäisemmän ja tasa-arvoisemman toimintakulttuuriin, niin oman henkilöstön kuin asiakkaiden näkökulmasta katsottuna sekä henkilöstön luottamusta johtamiseen paranee entisestään ja koetaan, että voimme työssä hyvin.

Hankkeessa tarjotaan valmennusta esim. ali- ja ylisuoriutumisen käsittelyyn ja puheeksiottoon, kerrataan esimiesten oikeuksia ja velvollisuuksia, sekä tarjotaan tukea sekä ohjausta strategian jalkauttamiseen. Valmennuksien avulla pyritään saavuttamaan hyvän ja luottamuksellisen vuorovaikutuskulttuurin ja lisäksi toivomme, että toimintayksiköiden raja-aidat madaltuisivat, jotta henkilöstön liikkuvuus talon sisällä helpottuisi. Hankkeessa tarjotaan myös valmennusta sisäisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja asioiden puheeksi ottoon myös työlainsäädännön näkökulmasta katsottuna.

Hankkeessa järjestetään tarvittaessa työpajoja laboratorion uusien tilojen pelisääntöjen rakentamiseksi sekä D-talon pelisääntöjen tarkistamiseksi. Tarjoamme yhteistyössä Tulanet-laitoksien kanssa työturvallisuus valmennusta esimiehille ja henkilöstölle sekä työsuojeluorganisaatiolle. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä, esimies ymmärtävät ja tunnistavat omat velvollisuutensa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäjänä. Tavoitteena on, että kaikki pääsevät terveenä eläkkeelle.

Tavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin vaikka korona tuli ja sotki aika paljon alkuperäisiä suunnitelmia ja lykkäsi tiettyjä valmennuksia.

Saimme aikaiseksi työsuojeluverkoston työpaikalle yhteisten koulutuksien avulla ja laadimme myös blogin talon sisällä työsuojelusta koko henkilöstön luettavaksi. Virtuaalisiin koulutuksiin saimme luotua pelisäännöt, kuinka niissä toimitaan sisäisten kokousten aikana ja silloin kun on ulkopuolisia osallistujia.

Esimiehet saivat valmiuksia vaikeiden asioiden käsittelyyn ja ovatkin pystyneet sitä hyödyntämään eri tilanteissa ja tietävät nyt mistä saa myös tukea asioiden käsittelyyn. Tässä on saatu yhtenäinen toiminta. Tulos- ja kehityskeskusteluiden nimi muutettiin Tavoite- ja kehityskeskusteluksi uuden pääjohtajan myötä.