Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen

Syyttäjälaitoksen ylin johtaja eli valtakunnansyyttäjä vaihtuu 1.10.2022. Tämä on ajankohta, jolloin on hyvä tarkastella Syyttäjälaitoksen esimies- ja johtamistyötä sekä kuulla uuden johtajan toiveita ja näkemyksiä johtamis- ja esimiestyön kehittämisestä. Syyttäjälaitoksen pyrkii yhdenmukaisiin toimintatapoihin, myös esimiestyön- ja johtamisen on oltava yhdenmukaista. Taustalla on pitkäorganisaatiomuutosprosessi, mikä tiivistyi 1.10.2019 yhtenäiseen Syyttäjälaitokseen.

Johtamis- ja esimiestyön kehittämisessä määrittely lähtee siitä, millainen on Syyttäjälaitoksen esimies. Painotetaanko johtamisessa asia vai henkilöjohtamista. Tämä keskustelu tapahtuu valtakunnansyyttäjän toimiston johdon sekä johtavien aluesyyttäjien yhteistyönä. Keskustelua jatketaan apulaispäälliköiden kanssa yhteisissä tilaisuuksissa. Syyttäjälaitoksen esimiestyötä ohjaa Syyttäjälaitoksen strategia.

Uusille esimiehille tullaan jatkossa tarjoamaan mahdollisuus osallistua Syyttäjälaitoksen mentorointiohjelmaan. Siinä kokenut mentori pohtii yhdessä mentoroitavan kanssa johtamiseen liittyviä teemoja. Mentorointiohjelma tarjoaa sekä mentoroitaville että mentoreille kehittymisen mahdollisuuden esimiespolulla.

Hanke koostuu kolmesta muutoshankkeesta ja se toteutetaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Hanke on pitkäkestoinen ja laaja, ja se käynnistetään vaiheittain.

Menetelminä käytetään:

  • Esimiestyön nykytilan toteaminen arvioinnin avulla.
  • Yhteissuunnittelu, kokeilut ja pilotointi
  • Työpajat, kehittämispäivät