Hyvinvoiva työyhteisö

Muuttuvassa ympäristössä työskentely edellyttää henkilöstöltä hyviä työyhteisötaitoja, oikeaa asennetta ja tukevaa esimiestyötä. Muutosvastarinta ja epätietoisuus aikaansaavat ei-toivottuja  käyttäytymismalleja työyhteisössä, mikä vaikuttaa  jaksamiseen, tuloksellisuuteen ja työilmapiiriin. Vankiloiden perinteinen työskentelymalli on päivitettävä Rikosseuraamuslaitoksen tulostavoitteiden, toiminnan ja asiakastyön osalta. Tällä hankkeella pyrimme vahvistamaan yksikkömme henkilöstön työyhteisötaitoja, osallistamista, muutoskyvykkyyttä sekä  kehittämään johtamista ja esimiestyötä.

Hankkeessa järjestetään koulutuspäiviä, työnohjausta ja työyhteisövalmennusta. Henkilöstö otataan mukaan kehitystyöhön ja sitoutetaan muutokseen. Kehitetään johtoryhmätoimintaa. Järjestetään koko henkilökunnalle yhteisiä koulutus- ja työhyvinvointitilaisuuksia, VmBaron purkutilaisuudet sekä ryhmäkehityskeskustelut.