Heveokyn kehittämisprojekti

Verohallinto on suurten muutosten edessä, kun uusi verotusohjelmisto otetaan vaiheittain käyttöön 2016-2019. Tämä muutos koskettaa suuresti myös Henkilöverotustoimialan ohjaus- ja kehittämisyksikön (Heveoky) asiantuntijoiden tehtävien sisältöjä tai tekemisen tapaa. Lähivuosina muutoksia asiantuntijoille tuovat uuden verotusohjelmiston lisäksi lainsäädäntöhankkeet, muuttuvat työn tekemisen tavat ja uudet työympäristöt (monitoimitilat). Näiden muutosten vuoksi Heveokyyn on perustettu työhyvinvoinnin vahvistamisen kehittämisprojekti.

Projektin päävaiheet ovat: Heveokyn aikaansaannosten tunnistaminen, tulevien muutosten kartoittaminen ja muutosten vaikutusten arvioiminen suhteessa aikaansaannoksiin sekä omaan työhön ja/tai tekemiseen. Projektin tavoitteena on, että jokaisella on jo alkukesän kehityskeskustelussa jotain näkymiä muutosten vaikutuksista joko omaan tehtävään tai tekemisen tapaan. Uusi verotusohjelmisto tulee Henkilöverotuksen osalta käyttöön hankkeen loppupuolella, joten Heveokyn asiantuntijoilla on nyt hyvin aikaa valmistautua tulevaan.

Projektin sivutuotteena uudistetaan Heveokyn perustehtävä niin, että se vastaa Henkilöverotusyksikön strategisia tavoitteita. Tämä tehdään aikaansaannosten tunnistamisen ja muutosten kartoittamisen jälkeen, ennen oman työn suhteuttamista tulevaan. Perustehtävän tarkistamisen tarkoitus on avata Heveokyn merkitystä niin yksikön omalle kuin koko Henkilöverotuksen henkilöstölle ja tarvittaessa muille sidosryhmille.

Projekti toteutetaan yhdessä tekemällä ja ajatuksia vaihtamalla työpajatyöskentelynä. Lisäksi harjoitellaan uusia työn tekemisen tapoja Intran työtilan mahdollisuuksia hyödyntämällä.