Hallinnollisen henkilöstön uudistuva työ -hanke

Hankkeen tavoitteena on jakaa olemassa olevaa osaamista, lisätä hallinnollisen henkilöstön työn arvostusta sekä parantaa osallistujien muutoskyvykkyyttä sekä itseohjautuvuutta ja sisäistä motivaatiota.