Evire – strategisen hyvinvoinnin keittämishanke Evirassa

Hankkeen tavoitteena oli luoda Eviraan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin johtamisen malli, joka tukee henkilöstön työkykyä, antaa esimiehille selkeät työkalut hyvinvoinnin johtamiseen sekä asettaa mittarit hyvinvointityön seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Esimiestyön, HR:n ja terveyshuollon rooleissa ja tehtävien yhteensovittamisessa näimme myös olevan kehittämisen tarvetta.

Tavoitteena oli myös saada aikaan paremmalla hyvinvoinnin johtamisella entistä enemmän vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Käytännössä tämä näkyy parempana työkyky- ja terveysriskien hallintana ja varhaisempana reagoimisen, jolloin konkreettisten säästöjen lisäksi tavoitteet näkyvät vähäisempinä poissaoloina ja työterveyshuollon kustannuksina sekä työurien pidentymisenä.

Tavoitteena oli myös ylläpitää positiivista työnantajakuvaa ja aikaansa seuraavan ja edelläkävijän työnantajan luonnetta Eviralle. Lisäksi hanke tukee ja kannustaa työntekijöitä pitämään huolta itsestään ja terveydestään sekä käyttämään hyödyksi niitä mahdollisia toimintoja ja työkaluja joita Evira tarjoaa.