Esimiestyön tuki muutoksessa

Uudenmaan TE-toimistoon on vaikuttanut 2 laajaa muutoshanketta. Työllisyyden kuntakokeilut, joissa Uudenmaan alueella 430 henkilövuotta siirtyi TE-toimistosta kuntakokeilun osallistuvien kuntien työnjohdon alle, 1.3.2021 lukien ja 30.6.2023 asti. Toisena toimistoon vaikuttanut muutoshanke oli TE-toimiston oma uudelleen organisoituminen palvelulinjoista vastuualueiksi 1.1.2021 alkaen. Vastuualueet ovat yritys- ja rekrytointipalvelut, työmarkkinoiden kohtaantoa edistävät palvelut ja johdon tuki- vastuualue.

Nämä muutokset, keskellä jatkuvaa koronapandemiaa vaativat esimiestyöltä paljon: muutoksen johtamista, vahvaa henkilöjohtamista sekä luottamuksen rakentamista. Ja tärkeänä asiana – huolehtimista esimiehen omasta jaksamisesta ja työkyvystä vaatimusten keskellä. Organisaatiouudistuksen yhteydessä kaikki esimiestehtävät olivat haussa ja työntekijätehtävissä tapahtui myös uudelleen sijoittumisia uusiin tehtäviin samalla kuin jatkettiin nykyisissäkin tehtävissä. Esimiestyön valmennus ottaa siis huomioon, että organisaatiossa on esimiesuran alussa olevia sekä pidempään esimiestehtävässä olleita.

Hanke toteutetaan johdon ja esimiesten yhteisillä työpajoilla sekä pienryhmäsparrauksilla.