Ennakoivan johtamisen systematisointi ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa aiemmassa projektissa luotu strategisen ja ennakoivan johtamisen malli osaksi käräjäoikeuden johtamisjärjestelmää. Näin tuetaan käräjäoikeuden jatkuvaa uudistumista sekä kykyä ennakoida ja reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Johtoryhmävalmennuksen tavoitteena on vahvistaa yhtenäistä johtamiskulttuuria.

Käräjäoikeus on asettanut kehittämisprojektin kuluvalle vuodelle. Projekti toteutetaan 2 vaiheessa:
1) ennakoivan johtamisen systematisointi ja 2) johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen.

Projektiin osallistuu koko käräjäoikeuden johtoryhmä. Osastojen johtoryhmät osallistuvat valmennukseen. Koko muu henkilöstö osallistetaan suunnitteluun kevään ja syksyn henkilöstöpäivissä.