Arvoa asiantuntijuuteen

Hankkeen teemana on Jatkuvan oppimisen edistäminen

Palkeiden henkilöstön rooli valtionhallinnon asiantuntijoina kasvaa edelleen. Samalla työn muutos edellyttää yhä enemmän asiantuntijoilta kykyä kasvaa uuteen rooliin ja kehittyä siinä. Asiantuntijaroolin omaksuminen ja siinä kehittyminen on pitkä taival, jossa Palkeet työantajana haluaa olla mukana tukemassa muutosta esim. ammatti-identiteetin tunnistamisessa ja sen kehittämisessä, ammatillisen työroolin edellyttämien ominaisuuksien kehittämisessä (esim. ”näkyvillä” oleminen, proaktiivisuus, kantaa ottaminen) ja onnistumisten ja riittävyyden kokemukset. Koemme, että tämä on tärkeä asia, jossa haluamme työnantajina olla mukana tukemassa jatkuvaa oppimista.

Teema liittyy myös työhyvinvoinnin ja työntekijäkokemuksen kehittämiseen siten, että haluamme olla tukemassa henkilöstöä heidän kasvaessa uuteen rooliinsa ja mahdollistamalla heille tukea työssään kehittymiseen. Meillä on yli 100 henkilöä, jotka toimivat jonkin tason asiantuntijoina, ja heillä olisi varmasti paljon annettavaa myös toisilleen.

Haluamme kehittää jatkuvan oppimisen kulttuuria, jossa oppiminen voi tapahtua myös yhdessä ja toinen toisiltamme, mutta yhtä tärkeää on tunnistaa ammatillinen identiteetti ja kehittää sitä. Hankkeen aikana on tavoitteena luoda ulkopuolisen konsultin avulla toimintamalli, jolla voisi tukea muitakin asiantuntijarooliin kasvamisessa ja toteuttaa siihen kuuluvia osallistavia ja oppimisen mahdollistavia tilaisuuksia.  Muutoksen tuki toteutetaan vuosina 2020-2021 ja hakemus koskee molempia vuosia.

Hankkeen tavoite on tukea henkilöstöä kehittymään ammatillisessa työroolissaan asiantuntijoina.

Käytämme ulkopuolista konsulttia, jonka kanssa järjestämme osallistavia työpajoja, ulkopuolisten tahojen luentoja. Luomme myös mahdollisuuksia vertaistuelle ja toteutamme mentorointiohjelman.

Hankkeen onnistuessa asiakaskokemus ja -tyytyväisyys paranee, työn imu kasvaa, työn laatu paranee, yhdessä tekeminen ja verkostoissa toimiminen kehittyy, työntekijäkokemus ja työnantajakuva paranevat.