Arvoa asiantuntijuuteen

Hanke toteutettiin kahtena valmennusohjelmana: Arvoa yhteistyöhön asiantuntijuudella (yhteistyössä HAUSin kanssa) sekä Palkeiden toteuttamana Erityisasiantuntijan kehittymispolkuna, joka sisälsi mentorointia.  Erityisasiantuntijan kehittymispolku kohdennettiin uudessa asiantuntijaroolissa aloittaneille erityisasiantuntijoille. Arvoa yhteistyöhön asiantuntijuudella-valmennusohjelmaan sai hakea kuka tahansa palkeetlainen, ohjelmaan valittiin 40 osallistujaa.

Arvoa yhteistyöhön asiantuntijuudella-valmennusohjelma suunniteltiin yhteistyössä HAUSin kanssa. Se toteutettiin kahtena 20 hlön ryhmänä, koko henkilöstöllä oli mahdollisuus ilmoittautua valmennukseen. Esimiehet päätettiin jättää valmennuksen ulkopuolelle, sillä heille oli tarjolla muita koulutuksia. Erityisasiantuntijan uudessa roolissa aloittaneita ilmoittautui mukaan myös, mutta heille kehitettiin Palkeissa oma kehittymispolku, johon otettiin mukaan mentorointia.

Varsinainen valmennus käynnistyi syksyllä 2020, mutta jo kesän 2020 aikana valmennukseen osallistuville lähetettiin alkukysely.

Arvoa yhteistyöhön asiantuntijuudella-valmennusohjelma sisälsi seuraavat elementit: Ilmoittautuminen ja osallistujien valinnat, Aloitusinfo, Lähtötilannekysely valmennusohjelman odotuksista, orientaatiopäivä, kehittymiskartoitus, Ryhmäpalaute kehittymiskartoituksesta (3h), Asiantuntijaksi kehittyminen ja hyvinvointi –valmennuspäivä (koko päivä), 3 x Itsensä johtaminen –luento( luentosarja, 1 h/krt), Viesti vaikuttavasti –valmennus-päivä , 3x coaching-pienryhmävalmennuksia (3h/krt), Valmennuksen päätöskysely, Valmennusohjelman päätös- ja arviointitilaisuus.

Näin laajaa itsensä kehittämiseen liittyvää valmennusta henkilöstölle ei Palkeissa ole aikaisemmin toteutettu. Pienryhmävalmennukset saivat osallistuneilta todella hyvää palautetta ja ne koettiin valmennuksen parhaaksi anniksi. Niitä ei koronatilanteesta johtuen voitu pitää täysin kasvokkain, jolloin yhteisöllisyys ja mahdollisesti myös luottamuksellinen ilmapiiri kärsi jonkin verran. Koronatilanteen vuoksi osa valmennuksista toteutettiin etänä, osa hybridinä ja osa vain kasvokkain. Kokonaisuudet toimivat toteutustavasta huolimatta.  Muille virastoille suosittelemme, että etätyöaikana pienryhmävalmentajan (coach) tulee olla hyvin kokenut, jotta luottamuksen ilmapiiri säilyisi ja tapaamiset olisivat mielekkäitä.