Ajanhallintakoulutuksesta apua työajan käyttöön

Ulkoasiainministeriön henkilöstöstrategian yksi tavoite on henkilöstöresurssien kohdentaminen ja priorisointi/depriorisointi. Priorisointi ja depriorisointi ovat olennaisen tärkeitä tilanteessa, jossa tehtävien määrä ja kiireellisyys lisääntyy, mutta työntekijöitä on yhä vähemmän. Ministeriön työajanseurannassa on huomattu normaalin työajan riittämättömyys useiden virkamiesten kohdalla.

Ajankäytönhallintahankkeella olemme pyrkineet kehittämään virkamiesten kykyä suunnitella ja priorisoida omaan työhönsä liittyviä tehtäviä ja tätä kautta tukea virkamiesten työssä jaksamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kevään 2011 aikana järjestettiin kolme koulutustilaisuutta ajankäytön hallinnasta, joissa käsiteltiin ajankäytön suunnittelua ja kehittämistä sekä itsensä johtamista. Koulutukset rakentuivat etukäteistehtävistä, keskusteluista, teoriaosasta ja Outlookin hyödyntämisestä ajankäytönhallinnassa. Virkamiehille, joilla on esiintynyt liukuvan työajan tasoitusjaksojen yhteydessä säännöllisiä saldoleikkauksia, lähetettiin henkilökohtainen kutsu osallistua koulutukseen. Koulutusta tarjottiin myös muulle henkilökunnalle.

Koulutuksesta saatu palaute oli erittäin positiivista ja yhteistyö palveluntuottajan kanssa toimi hyvin. Ajankäytönhallintakoulutus aiotaan ottaa osaksi ministeriön jatkuvaa koulutusta.