Hyppää sisältöön

Arvostusta ja toivoa työhön ja työelämään

Valtiolla on mitä parhaimmat edellytykset kehittää tuottavaa työtä. Erilaisten sektorivertailuissa on toistamiseen havaittavissa, että valtiolle tullaan tekemään merkityksellistä, mielekästä työtä yhteiskunnan peruspilarien rakentamisen parissa. Tästä lähtökohdasta on hyvä rakentaa edelleen!

Se, että työllä on merkitystä, se on siis tarpeen jollekin, tekee itsestä hyödyllisen ja tärkeän osan jotain isompaa kokonaisuutta. Tämä on yksi keskeinen lähtökohta työn imun tai flown – tunteen että aika ja paikka katoaa, tuntee itsensä tarmokkaaksi ja osaavaksi ja uppoutuu täysin käsillä olevaan tehtävään ja hetkeen – kokemukselle.  Tämä kokemus taas antaa elinvoimaa ja lisää merkityksellisyyttä – synnyttää siis positiivista kierrettä. Kun suunta on selvillä ja yhteistyösuhteet toimivia synnytetään samalla yhteisötasollakin aikaansaamista, joustavuutta ja uudistumiskykyä ja tuloksellisuutta.

On hyvä pysähtyä pohtimaan myös omia arvojaan ja sitä, miten ne elämässä yleensä ja työssä erityisesti toteutuvat. Miten suhtaudut organisaatiosi arvoihin? Miten ne näkyvät arjessanne? Valtioyhteisöllä on myös yhteinen arvopohja ja työtä ohjaava virkamiesetiikka, joihin voi tutustua esimerkiksi valtiovarainministeriön sivuilla www.vm.fi.

Pohdinta

Mikä tekee sinun työstäsi merkityksellistä? Mikä ryhmäsi jäsenille? Milloin olet viimeiseksi kysynyt heiltä, yhdessä ja erikseen?  Muistithan kysyä, miten sinä esimiehenä voit edelleen tukea tuota merkityksellisyyden tunnetta?

Palaattehan säännöllisen epäsäännöllisesti pohtimaan yhdessä myös työnne suuntaa. Miksi teette sitä, mitä teette? Mikä on organisaationne perustehtävä ja oma osanne siinä? Kenelle sitä teette? Mitä muita reunaehtoja työllänne on? Miten ne palvelevat työtänne?

Millaisia muutossignaaleja – heikkoja tai vahvoja – on nähtävissä työnne kannalta? Miten tämän tulisi heijastua tavassanne tehdä työtä ja sen päämäärässä?

Toivoa tarvitaan

Toivolla ja toiveikkuudella on tutkimusten mukaan positiivinen merkitys työntekijälle, organisaatiolle ja johtamiselle. Toivo on yhteydessä koettuun työn iloon ja organisaation sitoutumiseen. Juuri nyt tarvitsemme toivoa ja sen tuomia uusia näköaloja!

Toivo voi suojata työhön liittyviltä negatiivisilta vaikutuksilta, sillä korkeaan toivon tasoon liittyvät myönteiset tunteet ja optimistisuus. Toivolla on todettu olevan yhteys matalaan emotionaaliseen uupumukseen.

Työntekijän toivon taso voi olla positiivisesti yhteydessä heidän kokemaansa tyytyväisyyteen ja pätevyyteen omassa työssään. Toivo myös vahvistaa työntekijän energisyyttä ja joustavuutta.

Toivo on voimavara, joka motivoi johtajia ja työtekijöitä saavuttamaan organisaation tavoitteet. Toivo vaikuttaa myös omaan urasuunnitteluun.

Lähde: FT Jari Kylmä, dosentti, Tampereen yliopisto