Amanda Laukkanen

Opiskelija, Helsingin yliopisto

Amanda Laukkanen on politiikan ja viestinnän opiskelija Helsingin yliopistossa. Amanda toimi freelance-toimittajana Valtiolla.fi -sivustolla osana viestinnän opiskelijoiden yrityssafaria.

Pääaineena maailmanpolitiikkaa opiskeleva Amanda on kiinnostunut erityisesti kansainvälisestä päätöksenteosta sekä turvallisuuskysymyksistä. Opintojen ohessa Amanda toimii politiikan ja viestinnän ainejärjestön puheenjohtajana. Omassa tavassaan tehdä töitä Amanda korostaa yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä, näiden teemojen hän toivoo heijastuvan omassa tekemisessä niin järjestössä, työelämässä kuin opiskeluissakin.

Ennen yliopistoa Amanda suoritti markkinointiviestinnän ammattitutkinnon. Tutkinto antoi valmiuksia erityisesti visuaalisen viestinnän saralla ja loi hyvän pohjan viestinnän tehtäviin. Oulusta kotoisin oleva Amanda näkee valtion mielenkiintoisena tulevaisuuden työmahdollisuutena. Freelance-toimittajana hänelle jäi mieleen erityisesti monipuoliset kehityshankkeet sekä kokeilut, joita valtiolla tehdään.

amanda.laukkanen@helsinki.fi