Hyppää sisältöön

Hyveistä vahvuuksia

Harjoita hyveitä ja tee niistä pysyviä ominaisuuksia

Hyveillä tarkoitetaan käyttäytymistä ja tunteita, taipumusta käyttäytyä ja tuntea tietyllä tavalla tietyssä tilanteessa. Positiivisen psykologian tutkijat pitävät hyveiden harjoittamista keskeisenä keinona elää onnellista elämää.

Hyve on hyvä luonteenpiirre, joka näkyy teoissa. Hyveisiin voi itse vaikuttaa, niitä voi kehittää ja niissä voi harjaantua – luonteemme on vapaan tahdon aluetta. Tähän suuntaanhan osoittaa jo hyveen latinankielinen kantasana virtus, voima, valta. Sen sijaan temperamentti on pitkälti synnynnäistä.

Ihminen kehittää itseään kehittämällä hyveitään eli hyviä tottumuksiaan. Sitkeästi harjoittelemalla näistä tottumuksista voi tulla pysyviä ominaisuuksia.

Mitkä ovat hyveitä?

Ihmisen hengellisyyden kolme rakennuspuuta ovat kristinuskon hyveet: usko, toivo ja rakkaus. Klassisiksi kardinaalihyveiksi kutsutaan oikeamielisyyttä, viisautta, rohkeutta ja kohtuullisuutta.

Päähyveiksi kutsutaan myös kardinaalihyveitä, joista muut riippuvat. Nämä neljä ovat Platonin mukaan oikeamielisyys, viisaus, rohkeus ja kohtuullisuus.

Hyveiksi luokitellaan edellä mainittujen lisäksi ainakin anteliaisuus, avuliaisuus, iloisuus, irtautuminen, itsehillintä, itsenäisyys, kansalaisuus, kärsivällisyys, lujuus, myötätunto, nöyryys, rehellisyys, suurisieluisuus ja ystävyys.

Kuusi luonteen hyvettä ja 24 vahvuutta

Positiivisen psykologian ja vahvuustutkimuksen pioneerit, Martin Seligman ja Chris Peterson, ovat luokitelleet kuuteen moraaliin pohjautuvaan hyveeseen sisältyvää 24 vahvuutta. Omia vahvuuksia voi oppia tuntemaan tekemällä englanninkielisen VIA Character Strenghts -testin. Se löytyy täältä >

Hyve 1. Viisaus. Viisauteen liittyvät vahvuudet kuten uteliaisuus, oppimishalu, kriittinen ajattelu, tunneäly ja laajakatseisuus.
Hyve 2. Rohkeus. Rohkeuteen liitetään urheus, peräänantamattomuus, rehellisyys ja elämänhalu.
Hyve 3. Rakkaus ja humaanisuus. Rakkauteen ja inhimillisyyteen liittyviä vahvuuksia ovat ystävällisyys, anteliaisuus sekä kyky rakastaa ja tulla rakastetuksi.
Hyve 4. Oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuuden luokkaan kuuluviin vahvuuksiin liittyvät yhteistyö ja tiimityötaidot, reiluus ja johtajuus.
Hyve 5. Kohtuullisuus. Kohtuullisuuteen kuuluvat itsehillintä, vaatimattomuus ja nöyryys.
Hyve 6. Transsendenssi. Aistinvaraiset ja tunne-elämän vahvuudet, jotka liittävät meidät johonkin itseämme suurempaan: kauneuden arvostaminen, kiitollisuus, toivo, hengellisyys, anteeksianto, innostus ja huumori.