Tuomioistuinten viestinnän tuen kehittäminen

Tuomioistuinviraston laissa säädetty tehtävä on tukea tuomioistuimia niiden viestinnässä. Tuomioistuinvirastolla on kuitenkin hyvin pienet viestinnän resurssit, joten tuomioistuinten viestinnän tukeen tarvittaisiin kehittämishankkeella lisäresursseja ja valmiita pohjia jatkotyön helpottamiseksi.

Toimiva ja tehokas viestintä on keskeinen tekijä työntekijöiden hyvinvoinnissa ja sisäisen työantajakuvan kehittämisessä. Ja vain hyvällä sisäisellä työantajakuvalla päästään tavoitteisiin hyvästä ulkoisesta työnantajakuvasta. Viihtyvä työntekijä viestii työstään positiivisesti myös ulospäin.

Kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa tuomioistuinten viestinnän tukea ja sitä kautta tuomioistuinten toiminnan tunnettuutta suuren yleisön keskuudessa. Viestinnän ja tunnettuuden merkitys tulee esille myös tuomioistuinlaitoksen 2023 julkaistussa strategiassa ja myös 2022 julkaistussa Tuomioistuinviraston strategiassa. Strategisena tavoitteena tuomioistuinlaitoksella on, että tuomioistuinlaitoksen merkitys ja toiminta ovat yhteiskunnassa tunnettuja ja että tuomioistuinlaitokseen luotetaan. Tunnettuuden lisäämisellä ja näkyvämmällä julkikuvalla voidaan tutkimustenkin mukaan parantaa organisaation luotettavuutta suuren yleisön silmissä. Tuomioistuinviraston yhtenä strategisena tavoitteena taas on tietoisuuden lisääminen Tuomioistuinviraston ja tuomioistuinten toiminnasta sekä myönteisen työnantajakuvan kehittäminen. Myös tähän tavoitteeseen voitaisiin vastata nyt haettavalla kehittämishankkeella.

Kun työnantajakuva paranee, vaikuttaa se positiivisesti työntekijöiden kokemukseen omasta työnantajasta ja työpaikasta, jolla taas on vaikutusta työntekijän työhyvinvoinnin kokemukseen. Lisäksi viestintä on keskeisessä roolissa nykyisissä työyhteisöissä, joissa hybridityö haastaa yhteisöllisyyttä. Ilman toimivaa ja etäyhteyksienkin päähän ulottuvaa viestintää emme tavoita kaikkia työntekijöitä ja pääse rakentamaan myös heidän työhyvinvointiaan.

Suunnitelman luominen alkaa kartoituksella tai kyselyllä tuomioistuinten suuntaan ja sen jälkeen työtä jatketaan työryhmätyönä tai työpajoissa niin, että tuomioistuimet ovat siinä mukana ja edustettuina.