Mentorointi oikeushallinnon esihenkilöille

Hankkeessa ovat mukana oikeusministeriön hallinnonalan eri sektorit: Oikeusapu ja edunvalvonta/OM, Ulosotto, Rikosseuraamuslaitos, Oikeusrekisterikeskus, Syyttäjälaitos ja Tuomioistuinvirasto.

Hanke tarjoaa valmiuksia esihenkilöiden ammatilliseen kehittymiseen. Mentorointiohjelma on määritelty yhdeksi Pidetty-hankkeen toimenpiteeksi, jolla vastataan valmentavan esihenkilötyön osaamisen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on esihenkilöiden kehittyminen roolissaan ja valmentavan johtamisen keinojen harjoitteleminen. Hanke tarjoaa hallinnonalan esihenkilöille mahdollisuuden verkostoitua sekä jakaa tietoa ja kokemuksia yli sektorirajojen. Hanke edistää näin esihenkilöiden työhyvinvointia ja jaksamista. Hanke on pilotti, joka vahvistaa hallinnonalan osaamista mentorointitoiminnan järjestämisessä.

Menetelminä käytetään: konsultointi, yhteiset tapaamiset, valmentavan johtamisen tietoiskut, mentori-aktoritapaamiset ja palautteen kerääminen.