Oppiminen ei tapahdu oman pään sisällä, vaan tiimeissä

Oppimisen psykologia -podcastin jakso Oppiminen ei tapahdu oman pään sisällä vaan tiimeissä

Oppiminen on teknologiafirmassa olennainen osa arjen tekemistä. Solitan henkilöstöjohtaja Outi Sivonen tarjoaa erinomaisen ikkunan tähän arkeen. Miten oppimisesta puhutaan tiimeissä ja miten sitä tuetaan arjen käytänteillä? Ja miksi meidän jokaisen olisi aika siirtyä oman osaamisen tuotteistamisesta kohti yhteistä uteliaisuutta? Miten tämä tapahtuu?

Outi Sivonen on Solitan johtamisen ja osaamisen kehittämisestä vastaava johtaja. Outilta on myös juuri ilmestynyt kirja Yrityskulttuurit murroksessa – Inhimillinen työelämä ei rakennu pelkällä itseohjautuvuudella.