Hyppää sisältöön
Voimaannuttava KEHA-verkosto

Vuosien 2015-2016 toteumat&tulokset: toteutettiin työhyvinvointia edistäviä ja monipaikkaista työskentelyä tukevia Naamapäiviä, joissa yksiköiden ja ryhmien ihmisten oli mahdollista kohdata kasvokkain yhteiskehiteltiin ja toteutettiin Valmentava mentorointiohjelma, joka tuotetaan omana työnä (Toiminnan..

Läsnätyö-hanke

Uudenmaan ELY-keskuksen läsnätyöhankkeessa pilotoitiin erilaisia joustavan työntekemisen muotoja. Tavoitteena oli työn joustoja lisäämällä parantaa heikentynyttä työssäjaksamista ja lisätä työn iloa. Pilotoitavat työmuodot valittiin henkilöstön työpajojen pohjalta. Suuri osa ELY:n henkilöstöstä..

Tilastokirjaston ja tilastotietopalvelun muutostuki

Tilastokirjastoa ovat kohdanneet viime vuosina suuret muutokset: sisäinen organisaatiouudistus, kirjasto- ja tietopalvelualan nopea muutos sekä uuden toimipisteen perustaminen Helsingin yliopiston pääkirjastoon. Nähtävissä on, että muutokset eivät pääty tähän. Muutokset ovat..

Asiatuntija-avusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu

Vuoden 2011 alussa käynnistettiin neljässä käräjäoikeudessa kahden vuoden kokeilu asiantuntijan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa. Tuomarin lisäksi sovitteluun tuli mukaan eroperhetyöskentelyyn perehtynyt psykologi tai sosiaalityöntekijä. Moniammatillinen työskentely sovittelussa oli aivan uutta. Ennen..