Hyppää sisältöön
Yhteinen oikeusministeriö -hanke

Hanke kesti vuoden 2017 ajan. Tunnusomaista hankkeelle oli, ettei sitä käynnistettäessä ollut suunnitelmaa toteutettavista toimenpiteistä tai konkreettista projektisuunnitelmaa välitavoitteineen. Hankkeen pohjana toimivat tuoreen kansliapäällikön kolme pointtia, jotka määrittelivät tavoitetilan. Hankkeen..

Toiminta- ja johtamiskulttuurin muutoshanke

Hankkeen käynnistyessä käräjäoikeudessa oli alkanut tai alkamassa merkittäviä toiminnan tehostamiseen ja digitalisaatioon liittyviä hankkeita, joilla todennäköisesti tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia työn tekemisen tapoihin sekä koko johtamis- ja toimintakulttuuriin. Hankkeen tavoitteena..

Osaamisen kehittäminen työssä oppien

Hankkeen taustalla oli useita toimintaympäristön muutostekijöitä, joiden takia oli tarve löytää vaihtoehtoisia käytäntöjä osaamisen kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen löytämiseksi. Hanke jakautui: •kaikkia kuutta aluehallintovirastoa koskeva mentorointiohjelmakokeilu •valtakunnallisesti toimivalla aluehallintovirastojen hallinto-..

Ympäristöministeriön organisaatiomuutokseen liittyvä muutosvalmennus

Hankkeen kokonaistavoitteena oli kehittää johtamista ja esimiestyötä sekä tiimimäistä toimintakulttuuria. Esimiesvalmennuksen tavoitteena oli edistää hyvää henkilöjohtamista, työnjakoa, substanssivastuun delegointia, tiimityöskentelykulttuurin muodostamista ja kehittää keskeisiä johtamistaitoja. Koko henkilöstölle suunnatun tiimivalmennuksen tavoitteena..