Hyppää sisältöön
TE-toimistojen asiantuntijoiden yhteistyön ja vertaistuen tuki

Kaiku-hankkeen tarkoituksena oli suoraan tukea TE-toimistojen henkilöstöä ja toimintaprosessin uudistamista. Palautekäytäntöjen kehittämisen avulla saavutettaisiin isompana asiana ammatillisen arvostuksen ja asiantuntija identiteetin vahvistuminen ja tätä kautta ko. kehittäminen toimisi työhyvinvointia tukevana..

Muutos mahdollisuutena – työpajavalmennus UM:n henkilöstölle

Muutoksen lähestyminen eri tulokulmista tukee muutoksen hallintaa ja muutokseen valmistautumista. Ulkoasiainministeriön esimiehille suunnatun työpajan ja koko henkilöstölle kohdistetun osallistavan kolmiosaisen työpajavalmennuksen tarkoituksena oli tukea henkilöstöä muuttuvassa työympäristössä. Muutosvalmennuksen ja työpajatyöskentelyn..

Voimaannuttava KEHA-verkosto

Vuosien 2015-2016 toteumat&tulokset: toteutettiin työhyvinvointia edistäviä ja monipaikkaista työskentelyä tukevia Naamapäiviä, joissa yksiköiden ja ryhmien ihmisten oli mahdollista kohdata kasvokkain yhteiskehiteltiin ja toteutettiin Valmentava mentorointiohjelma, joka tuotetaan omana työnä (Toiminnan..

Läsnätyö-hanke

Uudenmaan ELY-keskuksen läsnätyöhankkeessa pilotoitiin erilaisia joustavan työntekemisen muotoja. Tavoitteena oli työn joustoja lisäämällä parantaa heikentynyttä työssäjaksamista ja lisätä työn iloa. Pilotoitavat työmuodot valittiin henkilöstön työpajojen pohjalta. Suuri osa ELY:n henkilöstöstä..