Hyppää sisältöön
Ilmiölähtöisyys, ekosysteemiajattelu, yhteistoiminnallisuus – tavoitteena toimivampi hallinto ja paremmat palvelut 25.8.

Elokuisessa työpajassamme tutustumme eri lähestymiskulmiin, pohdimme, mikä on ilmiö ja mitä ilmiölähtöinen toiminta valtiolla tarkoittaa. Miten toimia ilmiölähtöisesti, missä tilanteissa? Tutustumme Sitrassa laadittuihin materiaaleihin ja mietimme, miten hyödyntää niitä niin..

Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa

Tehokkaampien ihmislähtöisten palveluiden, toimintatapojen ja prosessien luominen nojautuu vahvasti digitalisaatioon. Tämä vaatii organsaation osaamisen ja kyvykkyyksien kasvattamista. Vaan minkä osaamisen ja millaisten kyvykkyyksien? Vastauksien etsinnässä auttaa Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa..

Kehittäminen systeemisessä ja kompleksisessa toimintaympäristössä

Onko sinulla käsissäsi kehittämishanke tai -prosessi, johon kaipaat uutta, laajempaa näkökulmaa systeemisyydestä tai kompleksisuusajattelusta käsin? Jos on, tämä voisi olla sinulle: Kehittäminen systeemisessä ja kompleksisessa toimintaympäristössä Kompleksisuusajattelussa kiinnitetään huomiota systeemin..

COREvents #6: Suuntana yhteistoiminnallisempi Suomi – askelmerkkejä uudistajille 27.5.

Mutkikkaiden (ympäristö)ongelmien ratkaiseminen voi onnistua vain erilaisten toimijoiden yhteistyönä. Mutta millainen yhteistoiminnan edistäminen on tavoiteltavaa? Mitä hyötyjä ja riskejä yhteistoiminnan edistäminen tuo julkiselle hallinnolle, kansalaistoimijoille ja yrityksille?  Strategisen tutkimuksen hanke..