Hyppää sisältöön
Organisaation resilienssin äärellä

Mitä olemme oppineet organisaation resilienssistä ja miten haluaisimme sitä tutkia? Olemme tutkineet organisaation resilienssiä eli organisaation valmiutta sopeuttaa ja uudistaa toimintaansa muuttuvassa toimintaympäristössä sekä muutosta ennakoiden että siihen reagoiden. Mukana..

Paluu keväiselle mediasafarille

Kuluvan vuoden keväällä viidelle Helsingin yliopiston viestintäopiskelijalle – itseni mukaan luettuna – tarjoutui mahdollisuus päästä kartuttamaan taitojaan viikon mittaiselle safarille valtionhallinnon kehittämisosastolla. Alkuperäisenä ajatuksena harjoittelulle oli sen toimivan varaslähtönä perinteisille..

”Kyvykkyys syntyy yhdessä” – Tervetuloa pohtimaan, mistä kyvykkyys syntyy ja miten se liittyy vaikuttavaan tulosohjaukseen!

Miten saamme aikaan kulttuuria, jossa viraston johdon, tulosohjaukseen osallistujien,  HR:n ja kehittäjien yhteistyöllä asetetaan yhteisiä tavoitteita ja jossa eri toimijat löytävät kukin oman roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa? Muuttuvassa toimintaympäristössä pärjäämisessä kyse..

Oikeusmuotoilu – mitä, miksi ja miten?

Parhaimmillaan 115 asiantuntijaa eri puolilta julkishallintoa ja suomalaista yhteiskuntaa osallistui 17.11. Työ 2.0 Labin ja Itla-säätiön järjestämään oikeusmuotoilun iltapäivään. Tilaisuudessa avattiin oikeusmuotoilua sekä teorian että käytännön kautta. Erityisen ilahduttavaa oli,..