Hyppää sisältöön
Eviran VatuPassi – vuorovaikutteinen keskustelutyökalu

Jatkumona strategisen hyvinvoinnin hankkeelle (2011–2014) näimme tarpeen siirtyä proaktiivisempaan toimintatapaan ja vuorovaikutteisempaan kulttuuriin. Halusimme rakentaa uudentyyppisen, vuorovaikutteisen keskustelutyökalun. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa työtä ja lisätä työn imua ja vuorovaikutusta sekä..

Voimaannuttava KEHA-verkosto

Vuosien 2015-2016 toteumat&tulokset: toteutettiin työhyvinvointia edistäviä ja monipaikkaista työskentelyä tukevia Naamapäiviä, joissa yksiköiden ja ryhmien ihmisten oli mahdollista kohdata kasvokkain yhteiskehiteltiin ja toteutettiin Valmentava mentorointiohjelma, joka tuotetaan omana työnä (Toiminnan..

Ulkoasiainhallinnon työnohjausmallin kehittäminen

Työnohjausmallin kehittämishanke käynnistettiin ulkoasiainhallinnossa syksyllä 2014, ja sen tavoitteena on työnohjauksen avulla parantaa työhyvinvointia, tuottavuutta ja ammatillista osaamista sekä lisätä voimavaroja mm. muutostilanteisiin. Tavoitteena oli myös oppia purkamaan haasteellisia ja..

Stadin Kaiku – Liikkuvien Kaiku-hanke Helsingin tullissa

Tullissa niin kuin muuallakin valtionhallinnossa on meneillään rakenteellisia muutoksia toimintaympäristön muuttumisen johdosta. Entiset Meritulli ja Maatulli yhdistettiin Helsingin tulliksi, jolle valittiin uusi päällikkö. Erillaisten toimintaympäristöjen ja toimintakultturien yhdistäminen muodosti haasteen..