Hyppää sisältöön
Warm Data – tietoa, joka syntyy systeemin eri näkökulmien ja kontekstien vuoropuhelussa

Organisaatioissa mietitään parhaillaan kuumeisesti, miten ennakoida ja uudistaa toimintaa radikaalisti. Arjen työelämäajattelu ja tietotyö tapahtuvat paljolti niin sanotussa liminaalitilassa: organisaatiokontekstien ja toimijaverkostojen välimaastoissa. Olemme siirtymässä uudenlaisiin tuotteisiin, palveluihin ja toiminnan..

Virasto toteuttamassa ympäristövastuullisuutta monin tavoin

Hypätään välillä laatikon ulkopuolelle tarkastelemaan ympäröivää maailmaa Filosofi Immanuel Kant pohti, että ymmärrys vaatii käsityksen ajasta, paikasta ja syy-seuraussuhteesta eli kausaliteetista. Kausaalisuhteita on aina ja kaikkialla, ja ne liittyvät toinen..

Suomi tarvitsee yli hallituskausien menevää suunnittelua

Vaikka hallitusohjelma on koko valtionhallintoa eniten ohjaava suunnitelma, yhteiskunnassa on myös kysymyksiä, jotka vaativat useiden hallituskausien yli menevää suunnittelua. Pääministeri Juha Sipilä asetti tällaisen hankkeen syksyllä 2017. Toimi-hanke teki peruskartoitusta..

Uuden työn Kaiku-palkinto kilpailu: Arvot – ei mikään so last season!

Moniammatillinen osallistaminen kertoo siitä, että jokainen mielipide ja ajatus ovat tärkeitä. Kun asioista on sovittu yhdessä, niihin on helppo sitoutua ja sanat voi siirtää arjen toimintaan. Vanhan Vaasan sairaala kertoo,..