Hyppää sisältöön
Henkilöstön hyvinvointi muutoksen keskellä

Oulun varuskunnassa käynnistettiin Kaiku-rahoitteinen henkilöstön hyvinvointi muutoksen keskellä hanke vuosille 2012 ja 2013. Kohderyhmänä oli kolmen hallintoyksikön upseerit, opistoupseerit, erikoisupseerit ja siviilihenkilöstö. Hanke käynnistettiin yhteistyössä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa. Hankeen tavoitteena..

Hyvinvoiva kouluyhteisö

Suomalais-venäläisessä koulussa toteutettiin Hyvinvoiva kouluyhteisö -hanke vuonna 2012. Hankkeen tavoitteena oli tukea henkilöstön jaksamista haastavissa työolosuhteissa ja parantaa vuorovaikutusta monikulttuurisessa työyhteisössä. Koulussa tehdään kosteusvaurioista johtuvia saneeraustöitä, jotka jatkuvat kolme vuotta…

Evire – strategisen hyvinvoinnin keittämishanke Evirassa

Hankkeen tavoitteena oli luoda Eviraan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin johtamisen malli, joka tukee henkilöstön työkykyä, antaa esimiehille selkeät työkalut hyvinvoinnin johtamiseen sekä asettaa mittarit hyvinvointityön seuraamiseksi ja kehittämiseksi. Esimiestyön, HR:n ja terveyshuollon..

Työhyvinvointia joka päivä

Työhyvinvointi on sitä, että töissä on hyvä olla. Työhyvinvointi on tunnetila, sitä ei voi käskeä. Se kehittyy ja rakentuu jokaisen yhteisömme jäsenen toiminnasta, teoista, ajatuksista ja asenteista. Jokaisella työntekijällä on..