Hyppää sisältöön
Työhyvinvointivalmennus

Helsingin käräjäoikeuden hyvinvointivalmennus toteutettiin tammi-kesäkuussa 2013. Valmennuksen kantavat rakenteet olivat työhyvinvointipelit ja niiden lopuksi annetut henkilökohtaiset lupaukset Muutostaito Oy:n metodien mukaisesti. Pelitilaisuuksissa pohdittiin erilaisia käytännön tilanteita työhyvinvoinnin näkökulmasta: miten me..

Toimivat käytännöt ja hyvinvoiva henkilöstö Hämeen TE-toimistossa

Hämeen Ely-keskusalueen viisi TE-toimistoa yhdistyivät vuoden 2013 alusta yhdeksi TE-toimistoksi. Tässä yhteydessä toimipaikkakohtainen organisoituminen ja palvelu muuttui koko alueen kattavaksi palvelulinjoittain tuotettavaksi palveluksi. Hämeen TE-toimistossa toteutettiin henkilöstön hyvinvointia edistävä työhyvinvointihanke..

Työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa
Henkilöstön hyvinvointi muutoksen keskellä

Oulun varuskunnassa käynnistettiin Kaiku-rahoitteinen henkilöstön hyvinvointi muutoksen keskellä hanke vuosille 2012 ja 2013. Kohderyhmänä oli kolmen hallintoyksikön upseerit, opistoupseerit, erikoisupseerit ja siviilihenkilöstö. Hanke käynnistettiin yhteistyössä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa. Hankeen tavoitteena..