Hyppää sisältöön
Työhyvinvoinnin tukeminen rakenneuudistushankkeessa

Käynnissä suuri rakenneuudistushanke, jossa henkilöstön työhyvinvointi täytyy pyrkiä turvaamaan. Hanke on pitkä ja uudistuksen kohteena ovat organisaatio, tehtävät, työmenetelmät, henkilöstörakenne ja palkkausjärjestelmät. Vaikutukset edellä mainittuihin ovat merkittävät.

Hyvinvointia muutokseen

Organisaatiomuutosten (henkilövaihdosten) johdosta organisaatio tarvitsee yhteistyötä rakentavien ja tukevien toimintojen vahvistamista. Hankkeessa esimiehille ja henkilöstölle järjestetään yhdessä ja erikseen työyhyvinvoinnin kehittämisen teemapäiviä työyhteisötaidoista, tuotetaan käytännön esimiestyön käsikirja sekä esimiehille järjestetään..

Haasteellinen työympäristö – työturvallisuus ja työhyvinvointi

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus sijoittui vuonna 2009 väliaikaisiin tiloihin.  Tämä kuormitti henkilöstön työssä jaksamista.  Lisäksi arkitoimintaan liittyvissä tilanteissa oli sattunut ennalta arvaamattomia tilanteita, jotka olivat vaarantaneet henkilöstön turvallisuutta ja lisänneet turvattomuuden tunnetta. ..

Työhyvinvointikyselyn tulosten jatkokäsittely

Hankkeessa kehitetään Baro-purkumalli työpaikalle. Hankkeessa hyödynnetään ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamia ryhmäkeskusteluja.