Hyppää sisältöön
VIRKE 2 – Virkeyttä arkeen aivoterveydestä huolehtimalla

Aluehallintoviraston työhyvinvointi on kehittynyt kokonaisuutena positiivisesti, mutta henkilöstöresurssien väheneminen, sitä kautta työmäärän lisääntyminen, tehtävänkuvien muuttuminen sekä tiedon kulun nopeutuminen ja lisääntyminen vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen. Viraston henkilöstöllä on ollut kahden viime..

Hyvällä esimiestyöllä työhyvinvointiin

Esimiestyön kehittäminen on aloitettu huhtikuussa 2016. Aloitimme esimiesten työnkuvien käsittelyllä ja koulutustarpeiden kartoittamisella. Tällöin nousi teemoiksi parempi lähiesimiestyö ja sisäinen tiedonkulku. Henkilökunta kaipasi enemmän vuoropuhelua yhteisistä asioista ja osallistumisen mahdollisuutta.  ..

Kairon edustuston työnohjausmallin kehittäminen

Suomen Kairon suurlähetystön integroitu muutostukiprosessi, jonka kohteena olivat työtapojen kehittäminen, työyhteisön toimivuus ja tehokkuus, henkilöstömuutokset sekä monitilatyöskentelyyn siirtyminen. Kaiku-hankerahalla osarahoitettiin paikalliseen kulttuuriin perehtyneen organisaatiopsykologin coaching-tuki johdolle monitahoisessaja pitkässä muutosprosessissa. Kairon..

Toimintakulttuurin kehittäminen

Haluamme kehittää viraston työfilosofiaa perustuvaksi nykyistä enemmän henkilöstön omaan asiantuntijuuteen, siihen luottamiseen ja sen hyödyntämiseen sekä oman työn kehittämiseen. Tätä kautta kehitämme toimintaamme entistä enemmän asiakaslähtöiseksi. Erityisenä painopisteenä on tarkastus-..