Hyppää sisältöön
Talous-yksikön ja kirjaamon muutosvalmennus

Hankkeella tavoiteltiin avoimuuden kasvua muutoksille ja sitä, että muutokset voidaan kohdata turvallisesti. Edelleen tavoitteena oli, että oma ymmärrys maailman muuttumisesta ja oman osaamisen laajenemisen tarpeesta kasvaa. Samoin vastuu oman työn..

Työsuojeluhallinnon osaamisen johtamisen, verkkopedagogiikan ja vuorovaikutuksen kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta ”TYÖSUOJELUN VAHVA OSAAJA”

Työsuojeluhallinnossa osaamista ei ole määritelty tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta. Koulutusjärjestelmän ja osaamisen johtamisen yhteys jää liian ohueksi ja tarvitaan osaamista ja työkaluja valvonnan substanssin osaamisen johtamiseen. Koulutustoiminta on laajaa, mutta koulutukset..

VIRKE 2 – Virkeyttä arkeen aivoterveydestä huolehtimalla

Aluehallintoviraston työhyvinvointi on kehittynyt kokonaisuutena positiivisesti, mutta henkilöstöresurssien väheneminen, sitä kautta työmäärän lisääntyminen, tehtävänkuvien muuttuminen sekä tiedon kulun nopeutuminen ja lisääntyminen vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen. Viraston henkilöstöllä on ollut kahden viime..

Hyvä Museovirasto

Museoviraston niukkeneva määrärahakehys on jo kahteen otteeseen vienyt viraston laajoihin toiminnan supistuksiin, joissa ei ole vältytty irtisanomisiltakaan. Muutokset ovat olleet valtavia, ja työyhteisö kaipaa monenlaista tukea pystyäkseen toimimaan henkilöiden työkyvyn,..