Ilmiölähtöisyystyöpaja

Ilmiölähtöisyystyöpaja

Valtiokonttori järjestää työpajan, jossa tutustutaan ilmiölähtöiseen tapaan ajatella ja kehittää sekä johtaa. Taustalla ovat Sitran laatimat materiaalit, joiden pohjalta kokeilemme virtuaalisessa ympäristössä erilaisia tapoja työskennellä yhdessä ilmiölähtöisesti. Samalla kehitämme yhteistä keveämpää pohjaa yhteiseen käyttöön.

Osallistujia max 30

Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/ilmiolahtoisyys1908.
Ilmoittautuminen 11.8. mennessä.

Työpajan ennakkotehtävänä on tutustua työkalupakkiin:  https://www.sitra.fi/julkaisut/ilmiolahtoisen-suunnittelun-tyokalupakki/