Hyppää sisältöön
Ilmiölähtöisyys tulevaisuuden lähestymistapana

Joukko uteliaita ja innokkaita valtion toimijoita kokoontui toukokuun loppupuolella Hakaniemenrantaan pohtimaan asiantuntijuuden muutosta ilmiönä eri näkökulmista. Kaisa Lähteenmäki-Smith MDI:stä kuvasi ilmiölähtöisyyden tapana hahmottaa asioita osana laajempaa järjestelmää ja asiakokonaisuutta, erillisten..

Tekoälyä tarvitaan muuhunkin kuin kilpailukyvyn parantamiseen

Kone on ottamassa niin suuria harppauksia, että on otettava esille koneen käyttäytymiseen liittyvät eettiset kysymykset. Ne ovat niitä samoja, joihin ihmisen moraali perustuu. Mitä saa ja mitä ei saa tehdä?..

Virasto toteuttamassa ympäristövastuullisuutta monin tavoin

Hypätään välillä laatikon ulkopuolelle tarkastelemaan ympäröivää maailmaa Filosofi Immanuel Kant pohti, että ymmärrys vaatii käsityksen ajasta, paikasta ja syy-seuraussuhteesta eli kausaliteetista. Kausaalisuhteita on aina ja kaikkialla, ja ne liittyvät toinen..

Suomi tarvitsee yli hallituskausien menevää suunnittelua

Vaikka hallitusohjelma on koko valtionhallintoa eniten ohjaava suunnitelma, yhteiskunnassa on myös kysymyksiä, jotka vaativat useiden hallituskausien yli menevää suunnittelua. Pääministeri Juha Sipilä asetti tällaisen hankkeen syksyllä 2017. Toimi-hanke teki peruskartoitusta..

Muuttuuko mikään jos toimintakulttuuri ei muutu? Millaista toimintakulttuuria Sinä edistät tänään?

Olemme työstäneet verkostomaisen toimintamallin ideaalia osana VM:n asettamaa Osaamisen joustava hyödyntäminen- hanketta. Jaamme näkemyksiämme ja kokemuksiamme ”Oppivat yhteisöt ja verkostot” –blogeina, joista tässä järjestyksessään toinen. Elämme ja työskentelemme entistä hektisemmässä,..

Verkostot on uusi normaali!

Verkostot ovat tulleet valtionhallintoon jäädäkseen. Verkostoituminen on kevyt ja ketterä organisoitumisen muoto jonkin tavoitteen tai ilmiön ympärille ilman, että ihmisten täytyy siirtyä organisaatiosta toiseen. Olemme työstäneet verkostomaisen toimintamallin ideaalia osana..