Hyppää sisältöön
Kehittyvä vankila – vaikuttavuutta työhön

Mikkelin vankilan lisäuudisrakennus (kevät 2012) tuplasi vankilan koon ja vanhan osan peruskorjaus (alkuvuosi 2016) toi puitteet lopullisesti nykyaikaan. Samalla työtapojen kehittämisen tarve kävi ilmeiseksi; tarvittiin kulttuurin muutosta vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi ja..

Työkalupakki esimiehille ja henkilöstölle toimijuuden ja varhaisen välittämisen edistämiseen – seikkailua uusissa maastoissa

Hankkeen tavoitteena löytää keinoja yksilöiden ja työyhteisön tukemiseen nopeasti muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä.  Hankkeen lähtökohtana on pohtia, mitä varhainen välittäminen on lisääntyvää vuorovaikutusta, ketteryyttä ja joustavuutta sekä itse- ja yhdessä..

Laadukas esimiestyö tuloksekkaan ja tehokkaan tutkinnan mahdollistajana

Poliisilaitoksessa on suoritettu laajahko rikospoliisitoiminnan uudelleenorganisointi. Tähän liittyen monet nykyisistä esimiehistä ovat siirtyneet uuteen rooliin ja samaan aikaan ko. tehtäviin on rekrytoitu ja rekrytoidaan muutamia uusia esimiehiä. Muutoksen ja arkipäivän..

Työsuojeluverkoston sparraus organisaation tukemiseksi muutosvaiheessa

Tämä on jatkoa jo toteutetulle muustosvalmennukselle, jossa käynnistimme eteläisen alueen työsuojelutoimijoiden verkostoitumisen. Saavutettu hyötyjä: työsuojelutoimijat oppivat toisiltaan, työsuojeluosaaminen on lisääntynyt, yhteidenpito on helpottunut ja parantunut, ja tätä kautta tieto liikkuu..