Hyppää sisältöön
SOPU -Vaasan vankilan toiminnan, henkilöstön ja työyhteisön kehittämishanke

Hanke oli jatkumo yksikössämme työyhteisön kehittämiseksi. 2006 – 2007 oli ensimmäinen Kaikuhanke, josta tuli seuraaville vuosille toimintasuuntia työyhteisön kehittämiseksi. Alallamme on tapahtunut jatkuvaa muutosta v. 2010 vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto siirtyivät..

Esimiehisyys Valterissa

Valteri on syntynyt kuuden valtion erityisoppilaitoksen yhdistymisestä ja aloittanut toimintansa 1.8.2015. Valterissa eletään tällä hetkellä vahvasti kuuden oppilaitoksen toiminnallisen ja kulttuurisen yhdistyminen aikaa. Tavoitteena on aikaansaada korkeatasoinen, kansallisesti ja kansainvälisesti..

Työkalujen kehittäminen uusien toimintatapojen käyttöönottoon ja varhaisen tuen keskusteluihin

Hankkeessa toteutettiin esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutusta tukeva dialogialusta, Vatupassi. Vatupassi on uusi tapa keskustella työstä. Vatupassin avulla työntekijän on mahdollista keskustella oman työhyvinvoinnin kannalta keskeisistä asioista ja niiden välisistä..

Tiimiksi kohti valmentavaa johtamiskulttuuria

Pelastusopisto aloitti määrätietoisen prosessien ja osallistavien toimintatapojen kehittämistyön 2010. Tämän kehittämistyön jatkumona Pelastusopisto uudisti koulutusorganisaation 1.1.2016. Koulutusorganisaatiossa neljästä yksiköstä muodostettiin kaksi tiimilinjaa, joiden alla toimii x kpl tiimejä. Tiimiksi- hankkeen..