Hyppää sisältöön
Esimiesten ja työyhteisöjen kehittämishanke

Kehittämishanke toteutettiin 1.1.-31.12.2012 osana THL:n johtamisen kehittämisohjelmaa. Tarkoituksena on ollut vahvistaa THL:n strategiassa määritettyjä menestystekijöitä, erityisesti innostavaa, vastuullista ja visionääristä johtajuutta. Hankkeen avulla on kehitetty esimiesten ammattitaitoa, osaamista ja valmiuksia..

Muutoksessa eteenpäin

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualuueella toteutettiin koko vastuualuetta koskeva hanke vuosina 2011 – 2012. Kehittämishankkeeseen lähdettiin vaikeasta tilanteesta, jossa pitkään kyteneet ongelmat pulpahtivat vahvana pintaan virastouudistuksen myötä. Työtoverien, toimintatapojen, päätöksentekoprosessin ja tehtävänkuvien..

TEM:n asiantuntijoille suunnattu työssä jaksamisen tukihanke 8+8+8

Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2011 asiantuntijavalmennus ”8+8+8”. Valmennuksen nimi on lyhenne valmennuksen teemasta: 8 tuntia töitä, 8 tuntia laadukasta vapaa-aikaa ja 8 tuntia hyvää lepoa. Hankkeessa 13 valmennettavaa (asiantuntijatehtävissä..

Yhteispeli

Riihimäen vankilassa toteutettiin työhyvinvoinnin kehittämishanke Kaiku-tukirahoituksella vuosina 2010–2011. Hankkeen suunnitelma perustui vuonna 2008 tehtyyn VM-baro työilmapiiritutkimukseen ja sitä keväällä seuranneeseen Riihimäen vankilan väelle suunnattuun tarkentavaan kyselyyn. Syksyllä 2009 kiteytettiin Työsuojelurahaston..