Hyppää sisältöön
Hyvällä esimiestyöllä työhyvinvointiin

Esimiestyön kehittäminen on aloitettu huhtikuussa 2016. Aloitimme esimiesten työnkuvien käsittelyllä ja koulutustarpeiden kartoittamisella. Tällöin nousi teemoiksi parempi lähiesimiestyö ja sisäinen tiedonkulku. Henkilökunta kaipasi enemmän vuoropuhelua yhteisistä asioista ja osallistumisen mahdollisuutta.  ..

Toimintakulttuurin kehittäminen

Haluamme kehittää viraston työfilosofiaa perustuvaksi nykyistä enemmän henkilöstön omaan asiantuntijuuteen, siihen luottamiseen ja sen hyödyntämiseen sekä oman työn kehittämiseen. Tätä kautta kehitämme toimintaamme entistä enemmän asiakaslähtöiseksi. Erityisenä painopisteenä on tarkastus-..

Nostetta yhteistyöhön – työyhteisötaitovalmennus

Runsaat kolme vuotta toiminnassa ollut työyhteisö, jota haluttiin kehittää yhteistyöhön liittyvien ryhmätaitojen osalta. Intensiivivinen ja ehkä monotoninenkin työ avokonttorissa asettaa omat rajoitteensa menestyksekkään työn toteuttamisen kannalta joten koettiin varhaisen vaiheen mallin..

Virtuaalifasilitoinnista virtuaalioppimiseen

Hanke on lähtenyt siitä, että henkilöstöresurssien vähentyessä ja monipaikkaisuuden lisääntyessä virtuaalityövälineet ovat yleistyneet organisaation sisäisessä ja ulkoisessa työssä. Myös osaamisen kehittämisessä tämä asettaa kouluttajien ja koulutettavien virtuaalikohtaamistaidot tärkeään asemaan.  Hankkeen..