Hyppää sisältöön
Laadukas esimiestyö tuloksekkaan ja tehokkaan tutkinnan mahdollistajana

Poliisilaitoksessa on suoritettu laajahko rikospoliisitoiminnan uudelleenorganisointi. Tähän liittyen monet nykyisistä esimiehistä ovat siirtyneet uuteen rooliin ja samaan aikaan ko. tehtäviin on rekrytoitu ja rekrytoidaan muutamia uusia esimiehiä. Muutoksen ja arkipäivän..

Työsuojeluverkoston sparraus organisaation tukemiseksi muutosvaiheessa

Tämä on jatkoa jo toteutetulle muustosvalmennukselle, jossa käynnistimme eteläisen alueen työsuojelutoimijoiden verkostoitumisen. Saavutettu hyötyjä: työsuojelutoimijat oppivat toisiltaan, työsuojeluosaaminen on lisääntynyt, yhteidenpito on helpottunut ja parantunut, ja tätä kautta tieto liikkuu..

Työyhteisö 2020

Merivoimien haasteellinen toimintaympäristö asettaa vaatimuksia sekä esimiesten että alaisten toiminnalle, etenkin alustehtävissä toimiville. Työyhteisö 2020- valmennus osallistaa sekä esimiehet että alaiset yhdessä kehittämään toimintatapoja ja ottamaan vastuuta työyhteisön hyvinvoinnista, ja..

TEM:n tukihenkilöstölle suunnattu työhyvinvointihanke ”Tukihenkilöstö tulevaisuuden tekijäksi”

Lähtökohtina olivat TEM:n arvot sekä TEM:n henkilöstöpoliittiset linjaukset vuosille 2016-2020, erityisesti kohdat ”yksilönä yhteisössä” ja ”yhteinen vastuu onnistumisesta” sekä liittymä valtioneuvoston yhteisten toimitilojen, toimintatapojen ja digitalisaation kehittämiseen. Vuosi 2017 oli..