Hyppää sisältöön
Johtamisen ja esimiestyön sekä organisaatiokultturin kehittäminen

Hankkeen avulla saavutamme vielä yhtenäisemmän ja tasa-arvoisemman toimintakulttuuriin, niin oman henkilöstön kuin asiakkaiden näkökulmasta katsottuna sekä henkilöstön luottamusta johtamiseen paranee entisestään ja koetaan, että voimme työssä hyvin. Hankkeessa tarjotaan valmennusta..

Ajattelunhallinta ja uudet työn taidot. Ulkoministeriön työympäristön kehittäminen monitilaratkaisuineen: osastojen valmistaminen muutokseen

Haluamme proaktiivisesti varmistaa ja valmistaa henkilöstöä työntekemisen muutoksiin, kun koko ministeriö sijoittuu kokonaan Katajanokan Merikasarmille monitilaratkaisuihin asteittain v. 2020-2023 aikana. Työelämä muuttuu vauhdilla ja jo pelkästään työtilojen muuttumisen vuoksi on pakko..

Työaikajohtamisen teemavuosi

Oikeusministeriön työtyytyväisyystuloksissa oli nähtävissä käytettävän työajan sekä töiden epäsuhdan kokemusta sekä työn epätasaisen jakautumisen kokemuksia. Hanke auttoi yksilöitä, työyhteisöjä sekä esimiehiä priorisoimaan ja organisoimaan asiantuntijatyötä paremmin. Hankkeen tarkoituksena oli myös..

Uusi toimintakonsepti

Hankkeen taustana on oikeusavun organisaatiouudistus, minkä johdosta Tampereella toimineet oikeusaputoimistot yhdistettiin henkilömäärältään suureksi Pirkanmaan oikeusaputoimistoksi. Tampereen toimipaikat muuttivat monitilaympäristöön ja yhteen elokuussa 2018. Digitalisaatio vaatii ja toisaalta mahdollistaa työmenetelmien ja ..