Hyppää sisältöön
Viestintä luottamuksen rakentajana ja tietoisuuden kasvattajana

Hankkeen teemana on Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen Olemme asettaneet tavoitteeksemme astua rohkeasti uuteen ja luoda yhdessä tulevaisuuttamme. Johtamisen visiomme mukaan: ”Astumme rohkeasti uuteen. Se avaa meille uuden maailman. On etuoikeus..

Rakennamme hyvää työyhteisöviestintää

Haluamme edistää henkilöstöstrategiamme Uudistamme tapaamme toimia ja viestiä – päämäärää sekä viestinnän periaatteisiimme kirjattuja tavoitteita, joiden mukaan kaikki ministeriöläiset ovat viestijöitä ja avainhenkilöitä hyvän vuorovaikutuksen (työyhteisöviestinnän) rakentajina. Viestintä – ja..

Ryhtiä esimiestyöhön

Syksyllä 2015 toteutetun Henkilöstöbarometrin mukaan esimiestyön kehittäminen oli tarpeen. HB raportin mukaan tyytyväisyys esimiestyöhön oli heikentynyt esim. esimiehen tuen ja työnteon edellytysten luomisen, töiden yleisen organisoinnin osalta. Kehittämishankkeessa pyrittiin edistämään alipäällystön..

Osaava ja jaksava esimies Itä-Suomen poliisissa

Itä-Suomen poliisilaitos muodostettiin vuonna 2014 kolmesta poliisilaitoksesta. Yhteisen toimintakulttuurin luomisella haluttiin varmistaa työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia sekä kehittää esimiestyön laatua. Hankkeen aikana kaikki esimiestasot olivat valmennuksessa. Valmennuspäivissä kuvattiin nykytila sekä..