Hyppää sisältöön
Viestintä luottamuksen rakentajana ja tietoisuuden kasvattajana

Hankkeen teemana on Johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen Olemme asettaneet tavoitteeksemme astua rohkeasti uuteen ja luoda yhdessä tulevaisuuttamme. Johtamisen visiomme mukaan: ”Astumme rohkeasti uuteen. Se avaa meille uuden maailman. On etuoikeus..

Rakennamme hyvää työyhteisöviestintää

Haluamme edistää henkilöstöstrategiamme Uudistamme tapaamme toimia ja viestiä – päämäärää sekä viestinnän periaatteisiimme kirjattuja tavoitteita, joiden mukaan kaikki ministeriöläiset ovat viestijöitä ja avainhenkilöitä hyvän vuorovaikutuksen (työyhteisöviestinnän) rakentajina. Viestintä – ja..

Ryhtiä esimiestyöhön

Syksyllä 2015 toteutetun Henkilöstöbarometrin mukaan esimiestyön kehittäminen oli tarpeen. HB raportin mukaan tyytyväisyys esimiestyöhön oli heikentynyt esim. esimiehen tuen ja työnteon edellytysten luomisen, töiden yleisen organisoinnin osalta. Kehittämishankkeessa pyrittiin edistämään alipäällystön..

Osaava ja jaksava esimies Itä-Suomen poliisissa

Itä-Suomen poliisilaitos muodostettiin vuonna 2014 kolmesta poliisilaitoksesta. Yhteisen toimintakulttuurin luomisella haluttiin varmistaa työyhteisön toimivuutta ja työhyvinvointia sekä kehittää esimiestyön laatua. Hankkeen aikana kaikki esimiestasot olivat valmennuksessa. Valmennuspäivissä kuvattiin nykytila sekä..

ELY-keskusten ja TE-toimistojen uudistumisen tuki (osat 1 & 2)

Hanke toteutettiin kaksiosaisena. Ensimmäisen osan, ”Toimiva monipaikkainen työyhteisö” tavoitteena oli löytää yhteinen konsepti monipaikkaisen työyhteisön pelisäännöiksi (johtaminen, asiantuntijan rooli, työtavat, tiedonkulku, työvälineet). Toteuttajana oli ulkopuolinen konsultti ja sisäiset kehittäjät. Hankkeessa..

Palkeet parhaaksi – innostunut henkilöstö, johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Palkeiden Kaiku-kehittämishankkeena toteutettiin vuonna 2012 johtoryhmätyöskentelyn ja johdon kehittämisen kokonaisuus. Kaiku-hankkeen tarkoituksena oli parantaa Palkeiden johdon yhteistyötä ja tehokkuutta. Hyvän johtamisen vaikutukset näkyvät positiivisesti niin henkilöstön, asiakkaiden kuin verkostojenkin näkökulmasta…