Hyppää sisältöön
Ruokaviraston Kaiku-hanke

Elintarvikevirasto Evira, Maaseutuvirasto (Mavi) ja osia Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksesta (Mitpa) yhdistetään 1.1.2019 uudeksi Ruokavirastoksi. Ruokavirasto toimii usealla eri toimipaikalla (monipaikkaisuus). Kaiku-hankkeen tavoitteena on fasilitoida ja luotsata tulevan Ruokaviraston henkilöstöä sekä..

Vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisön muutoksissa

Työyhteisössä Oulun yhdyskuntaseuraamustoimistossa oli pitkään esiintynyt haasteita vuorovaikutuksessa. Ongelmat nousivat selvemmin esille työyhteisön ja työtehtävien muuttuessa. Tavoitteena oli hankkeen avulla helpottaa välttämättömien muutosten läpivientiä työyhteisössämme. Hanke toteutettiin 2018 ja se..

Informaatioergonomian kehittämishanke Viestintäosastolla

Ministeriötasolla työtyytyväisyysbarometrin tuloksissa on ollut nähtävissä henkilöstön kokemus tietotyön kuormittavuudesta: työn luonteeseen kuuluvan informaatiokuorman hallinta, monitehtäväisyys, pirstaleisuus, keskeytykset, jatkuva tavoitettavuuden vaatimus ja ennakoimattomat työpyynnöt. Hankkeella pyrittiin löytämään asioita, joita kehittämällä..

SOPU -Vaasan vankilan toiminnan, henkilöstön ja työyhteisön kehittämishanke

Hanke oli jatkumo yksikössämme työyhteisön kehittämiseksi. 2006 – 2007 oli ensimmäinen Kaikuhanke, josta tuli seuraaville vuosille toimintasuuntia työyhteisön kehittämiseksi. Alallamme on tapahtunut jatkuvaa muutosta v. 2010 vankila ja yhdyskuntaseuraamustoimisto siirtyivät..