Hyppää sisältöön
Resilienssiä työn arkeen – Helsingin poliisilaitoksen resilienssivalmennus

Kehittämishanke perustuu Helsingin poliisilaitoksen strategiaan 2020, jossa yhdeksi kehittämisalueeksi on määritelty Kyky reagoida. Kehittämisalueeseen sisältyvät toiminnan ja kehittämisen painopisteet ovat suorituskyvyn varmistaminen, yhteinen tilannekuva ja resurssien joustava kohdentaminen, henkilöstön henkisen..

Yhtenäinen ja tehokas henkilöstöhallinto

HR:n rooli tulee muuttumaan valtio- ja virastotasolla lähitulevaisuudessa (mm. Valtiokonttorin Yhteinen sävel -selvitys), minkä vuoksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstöyksikköön kohdistui merkittäviä muutoksia. Muutosten myötä tarvittiin uudenlaista osaamista, palveluasennetta, joustavuutta ja yhteistyötä…

Henkilöstövoimavarojen suunnittelu

Hankkeen tavoitteena oli, että Oikeusministeriön hallinnonalan virastoissa löydetään tulevaisuuteen katsova, osallistava ja kompleksiseen toimintaympäristöön sopiva tapa johtaa omia henkilöstövoimavarojaan. Virastot pystyvät toimimaan muutostilanteissa, tunnistavat koko henkilöstön osaamispotentiaalin ja osaavat kehittää..

Vuorovaikutuksen kehittäminen työyhteisön muutoksissa

Hanke liittyi Rikosseuraamuslaitoksen strategian ja lakimuutosten mukaisiin tavoitteisiin, uusien toimintamallien jalkauttamiseen ja muutosmyönteisten asenteiden vahvistamiseen Oulun vankilassa. Erityisesti esimiestyön valmennuksella pyrittiin edistämään tavoitteita ja yhteistyötä. Edellisessä VmBarossa vastaustulosten mukaan henkilökunta..