Hyppää sisältöön
Hallinnollisen henkilöstön uudistuva työ -hanke

Hankkeen tavoitteena on jakaa olemassa olevaa osaamista, lisätä hallinnollisen henkilöstön työn arvostusta sekä parantaa osallistujien muutoskyvykkyyttä sekä itseohjautuvuutta ja sisäistä motivaatiota.

Ajattelunhallinta ja uudet työn taidot. Ulkoministeriön työympäristön kehittäminen monitilaratkaisuineen: osastojen valmistaminen muutokseen

Haluamme proaktiivisesti varmistaa ja valmistaa henkilöstöä työntekemisen muutoksiin, kun koko ministeriö sijoittuu kokonaan Katajanokan Merikasarmille monitilaratkaisuihin asteittain v. 2020-2023 aikana. Työelämä muuttuu vauhdilla ja jo pelkästään työtilojen muuttumisen vuoksi on pakko..

Työaikajohtamisen teemavuosi

Oikeusministeriön työtyytyväisyystuloksissa oli nähtävissä käytettävän työajan sekä töiden epäsuhdan kokemusta sekä työn epätasaisen jakautumisen kokemuksia. Hanke auttoi yksilöitä, työyhteisöjä sekä esimiehiä priorisoimaan ja organisoimaan asiantuntijatyötä paremmin. Hankkeen tarkoituksena oli myös..

Yhtenäinen ja tehokas henkilöstöhallinto

HR:n rooli tulee muuttumaan valtio- ja virastotasolla lähitulevaisuudessa (mm. Valtiokonttorin Yhteinen sävel -selvitys), minkä vuoksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstöyksikköön kohdistui merkittäviä muutoksia. Muutosten myötä tarvittiin uudenlaista osaamista, palveluasennetta, joustavuutta ja yhteistyötä…