Hyppää sisältöön
Mindfullness ja myötätunto työkaluiksi kuormittaviin tilanteisiin

Ulkoasiainhallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettu tavoite on työhyvinvointiajattelu ja -välineiden käyttö osana osastojen ja edustustojen normaalia toimintaa. Hankkeilla pyrimme antamaan henkilöstölle työkaluja, joita he voivat hyödyntää hankkeen jälkeen koko työuransa..

Työhyvinvointihanke Puhdistuspalveluiden työntekijöille

Puhdistuspalveluissa on paljon ikääntynyttä henkilökuntaa (2/3 henkilökunnasta yli 50- vuotiaita) ja henkilökunnalla on paljon sairauspoissaoloja. Kehittämistarpeena on sairauspoissaolojen väheneminen, työyhteisön yhteistyön ja työilmapiirin paraneminen (työhyvinvointia kartoittava alkukysely) ja toive vaikuttaa..

VIRKE 2 – Virkeyttä arkeen aivoterveydestä huolehtimalla

Aluehallintoviraston työhyvinvointi on kehittynyt kokonaisuutena positiivisesti, mutta henkilöstöresurssien väheneminen, sitä kautta työmäärän lisääntyminen, tehtävänkuvien muuttuminen sekä tiedon kulun nopeutuminen ja lisääntyminen vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen. Viraston henkilöstöllä on ollut kahden viime..

Valtioneuvoston työterveyshuollon käytäntöjen yhtenäistäminen verkostomaisen työskenetelyn menelmällä yhdessä valtioneuvoston työterveyshuollon ohjausryhmän (VN TTH OHRY) kanssa

Tavoitteena oli, että hankkeen myötä valtioneuvoston virkamiehet saavat entistä enemmän saman sisältöisiä ja samoilla toimintatavoilla tuotettuja työterveyshuollon palveluja ja ovat sitä kautta yhdenvertaisessa asemassa. Uuden verkostomaisen työskentelyn avulla pyrittiin siihen,..