Hyppää sisältöön
Ryhtiä esimiestyöhön

Syksyllä 2015 toteutetun Henkilöstöbarometrin mukaan esimiestyön kehittäminen oli tarpeen. HB raportin mukaan tyytyväisyys esimiestyöhön oli heikentynyt esim. esimiehen tuen ja työnteon edellytysten luomisen, töiden yleisen organisoinnin osalta. Kehittämishankkeessa pyrittiin edistämään alipäällystön..

Työnohjaus

Edunvalvonta muodostaa oman toimintonsa 1.10.2016 alkaen osana uutta oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Työnohajuksessa on mahdollista käsitellä työyhteisötaitoja, jotka korostuvat toimiston itsenäisen roolin myötä. Keväällä 2016 toteutetussa työpaikkaselvityksessä todettiin henkilöstön jaksamisongelmia ja..

Työnohjaus ja työhyvinvoinnin tukeminen

Työnohjaus ja työhyvinvoinnin tukeminen henkisesti erittäin raskaan työn purkamiseen.

Työnohjaus turvapaikka-asioita käsitteleville julkisille oikeusavustajille

Oikeusaputoimistoissa hoidettavien turvapaikka-asioiden lukumäärä nousi lyhyessä ajassa moninkertaiseksi. Työnohjaukseen hyväksyttiin esimiesten suositusten ja oikeusavustajien toiveiden mukaan yhteensä 18 turvapaikka-asioita hoitavaa oikeusavustajaa. Heidät jaettiin kolmeen ohjausryhmään. Kukin ryhmä tapasi 3 kertaa…