Hyppää sisältöön
Kumulatiivisen stressin purku ja työhyvinvoinnin tukeminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen erityisryhmille

Hanke alkaa helmikuussa 2019. Poliisilaitoksen toimintaympäristön ja vastuualueiden vuoksi tietyillä erityisryhmillä on työn erityisen kuormittavuuden vuoksi tarve löytää uusia käytäntöjä työhyvinvoinnin tukemiseen. Tällaisia erityisryhmiä ovat lapsirikostutkinta, tekninen rikostutkimuskeskus ja väkivaltarikostutkinta…

Työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäminen Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimistossa

Työilmapiiriä ja työssäjaksamista olisi vielä syytä parantaa. Hanketta on suunniteltu yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Toimistomme henkilökunta on jakautunut kahteen leiriin, työn hallinnassa, työssä jaksamisessa ja vuorovaikutuksessa on puutteita. Työterveyshuollon..

Työaikajohtamisen teemavuosi

Oikeusministeriön työtyytyväisyystuloksissa oli nähtävissä käytettävän työajan sekä töiden epäsuhdan kokemusta sekä työn epätasaisen jakautumisen kokemuksia. Hanke auttoi yksilöitä, työyhteisöjä sekä esimiehiä priorisoimaan ja organisoimaan asiantuntijatyötä paremmin. Hankkeen tarkoituksena oli myös..

Lapsirikostutkijoiden työnohjaus

Hanke käynnistettiin v. 2017 lopussa ja se on ollut osa rikostutkinnan kehittämistä. Lapsiin kohdistuneiden rikosten määrä on kaksinkertaistunut vuoden 2014 lakimuutoksen jälkeen, mikä on merkittävästi lisännyt tutkijoiden kuormitusta. Tavoitteena oli..