Hyppää sisältöön
Työn uusiutuminen Palkeissa

Hanke toteutettiin kahdessa kokonaisuudessa. Keväällä 2018 ensimmäisen neljän (4) henkilön osalta ja toinen kokonaisuus syksyllä 2018 neljän (4) henkilön osalta. Tämän lisäksi pilotissa oli mukana yksi selkeästi erilaisissa asiantuntijatehtävissä työskentelevä..

Kaiku-kehittäjien jatkovalmennus

Jatkuva, alati kiihtyvä muutos ja kytkekytyneempi ympäristömme vaatii niin kehittäjiltä kuin esimiehiltä uusia taitoja. Vaikka Kaiku-kehittäjäkoulutuksessa käytetäänkin nykymuodossaan paljon erilaisia ryhmän yhteisen ajattelun välineitä, fasilitaatiota, sekä sivutaan kompleksisuusajattelua, tarve näiden..

Tampereen alueverkoston työnohjaus

Kaiku-kehittäjien alueellisen verkostoitumisen ja työyhteisöjen, virastojen ja hallinnonalojen keskinäisen yhteistyön kehittämisen tueksi. Kaiku-kehittäjät ovat kokoontuneet Tampereella yhteiseen työnohjaukseen vuodesta 2016. Nyt oli pidempi tauko, jonka aikana havaittiin, miten suuri merkitys..

Työnohjaus turvapaikka-asioita käsitteleville julkisille oikeusavustajille

Oikeusaputoimistoissa hoidettavien turvapaikka-asioiden lukumäärä on noussut moninkertaiseksi. Projekti alkanut 2017, mutta toimintaan on tullut mukaan uusia henkilöitä ja negatiivisten turvapaikkapäätösten vaikutukset alkavat tuntua. Erilaisia avustajiin kohdostuneita uhkatilanteita on ilmennyt. Turvapaikka-asioita..