Hyppää sisältöön
Maistraattien mentorointipilotti

Maistraatit ottivat vuoden 2014 alussa käyttöön ikäohjelman, jonka yhtenä tavoitteena on mentorointia koskevan pilottihankkeen käynnistäminen ja toimintatavan vakiinnuttaminen osaksi maistraattien osaamisen kehittämistä. Ikäjohtamisen tavoitteena on huomioida eri-ikäisten tarpeet, vahvuudet ja..

Tilastohaastattelijoiden tukeminen verkon kautta tehtävänä työnohjauksena

Hankkeessa pilotoidaan hajautetusti työskentelevien tilastohaastattelijoiden työnohjausta verkon välityksellä. Hanke on osa uusien toimintatapojen kokeilua. Ulkopuolinen palveluntuottaja toteuttaa kahdelle pilottiryhmälle työnohjausta verkon välityksellä. Korostetaan teemoja henkinen hyvinvointi, hankalat asiakaskohtaamiset, erillään muusta..

Verkostot voimavaraksi: Senioripilotti – miten tukea asiantuntijoiden ja vertaistuen avulla ikääntyvien työn hallintaa, työssä jaksamista ja työuria?

Vero 55+ -pilotin tavoitteena oli rakentaa ehdotus toimenpiteiksi, joilla parannetaan työn hallinnan tunnetta ja tuottavuutta erityisesti työuran loppupuolella. Tarve ilmeni esimerkiksi terveyskyselyn tuloksista, joiden mukaan ongelmia työn hallinnassa kokeneiden osuus..

Jyväskylän savotta – arjen yhteistyötilanteista mutkattomiin toimintatapoihin

Valtiokonttorin käynnistämä pilotti, joka kulki nimellä Jyväskylän savotta, järjestettiin syksyllä 2013. Tavoitteena oli työpaikan ja työterveyshuollon välisen suhteen tutkiminen ja kehittäminen. Taustateoriana käytettiin kehittävän työntutkimuksen teorioita ja työlähtöisiä menetelmiä samoin..