Hyppää sisältöön
Vuorovaikutteiseen palautekulttuuriin

VM baron ja viime vuonna toteutetun työyhteisövalmennuksen yhteydessä on noussut esiin lisääntynyt epäasiallinen kohtelu sekä heikentynyt vuorovaikutus niin henkilöstön kuin esimiestenkin välillä. Keskustelu- ja palautekulttuuri kaipaa tehostettua parantamista ja kehittämistä…

Palautekulttuuriltaan rikas ja muutostilanteissa elinvoimainen CIMO

Hanke koostuu kahdesta toisiaan tukevasta osiosta, jotka mahdollistavat CIMOn toimintakulttuurin kehittämisen organisaatio-, työyhteisö- ja yksilötasolla. Palautekulttuurilla sekä johdon ja esimiesten kyvyllä näkökulmien vaihtoon ja toisin tekemiseen, erityisesti muutostilanteissa, on keskeinen..

TE-toimistojen asiantuntijoiden yhteistyön ja vertaistuen tuki

Kaiku-hankkeen tarkoituksena oli suoraan tukea TE-toimistojen henkilöstöä ja toimintaprosessin uudistamista. Palautekäytäntöjen kehittämisen avulla saavutettaisiin isompana asiana ammatillisen arvostuksen ja asiantuntija identiteetin vahvistuminen ja tätä kautta ko. kehittäminen toimisi työhyvinvointia tukevana..

Yhdessä yhtenäinen Kansallisarkisto

Arkistolain muutoksen myötä on tulossa mittava organisaatiomuutos, joka vaikuttaa tällä hetkellä hyvin itsenäisten maakunta-arkistojen (7 kpl) henkilöstöön. Organisaatiomuutoksessa toimintatapoja, johtamista ja prosesseja yhtenäistetään uudessa yhtenäisessä Kansallisarkistossa. Tavoitteena on selkeyttää näkemystä..